Vlastiti servis

Vlastiti servis

Redovna usluga servisa kafe aparata i ostale opreme od strane kvalifikovanog osoblja. Originalni rezervni dijelovi