Policom

Policom

U 90-ima se kompanija pod vodstvom Sebastiana Polimenija počela baviti veleprodajom redefinirajući koncept sezonalnosti proizvoda na temelju potreba klijenata i tržišta koje se stalno mijenja. Od 2003. godine, kada je na tržište plasirano prvo bademovo mlijeko (sadašnja linija „Mand’Or”), prerada orašastih plodova i drugih proizvoda dobivenih od badema odvija se prema prepoznatljivim vrijednostima kompanije.

Time je Policom postao jedna od referentnih tačaka u razvoju proizvoda na bazi badema. Od 2014. godine, također zahvaljujući drugoj porodičnoj generaciji koja se pridružila kompaniji, ponuda je strukturirana organski, koristeći brojne mogućnosti koje nudi međunarodno tržište u ovom sektoru.


Web stranica